• Suomi
  • Svenska
  • English

TURVALLISUUSOHJEET

Zip Adventure Park -puiston turvallisuusopas

Zip Adventure Park on rakennettu ja se toimii eurooppalaisten standardien mukaisesti (EN 15567-1:2007 ja EN 15567-2:2007) ja Euroopan köysiratayhdistyksen (ERCA) valvonnassa. Puistomme on saanut vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ERCA:lta sen tutkittua köysiratamme heti rakentamisen jälkeen. Järjestön tarkastaja tarkastaa ratamme kerran vuodessa niiden kunnon määrittämiseksi. Lisäksi tarkastamme radat, laskeutumiskohdat ja turvavarusteet säännöllisesti itse varmistaaksemme niiden turvallisuuden.

Tästä löydät turvallisuusohjeemme, joita kaikkien Zip Adventure Park -puistossa kävijöiden on noudatettava.

1. Kiipeilijöiden vähimmäispituus on 110 cm ja enimmäispaino 120 kg. Kiipeilijöiden on noudatettava pituusrajoja, jotka kullekin köysiradalle on asetettu. 

2. Alle 10-vuotiaiden kiipeilijöiden mukana on oltava aina vähintään 18-vuotias aikuinen. Huoltaja on vastuussa sen varmistamisesta, että hänen mukanaan oleva lapsi noudattaa turvallisuusohjeita. Alle 130 cm pitkien kiipeilijöiden mukana on oltava aikuinen huoltaja.

3. Zip Adventure Park -puiston alueelle ei saa tulla alkoholin, huumeiden ja/tai muiden aineiden vaikutuksen alaisena. Nämä aineet ovat muutenkin kiellettyjä puistomme alueella. Myöskään tupakointi puiston alueella ei ole sallittua.

4. Kiipeilijät ovat itse, lapsia lukuun ottamatta, vastuussa taitojensa arvioinnista sekä fyysisestä ja psyykkisestä tilastaan puistossa käydessään. Lasten kanssa radalla kulkevat aikuiset ovat vastuussa myös lasten taitojen ja tilan arvioinnista. Sairaat eivät saa käyttää köysiratojamme, eikä radoilla käyntiä suositella myöskään raskaana oleville.

5. Kiipeilijät saavat siirtyä köysiradoille vasta perehdytyksen ja ohjeistuksen jälkeen, kun Zip Adventure Park -puiston henkilökunta on antanut luvan. Kaikilla kiipeilijöillä on oltava turvavarusteemme (valjaat ja kypärä). Radoillamme saa käyttää vain Zip Adventure Park -puiston henkilökunnan antamia turvavarusteita.

6. Ohjaajamme testaavat kiipeilijän kyvyn käyttää turvavarusteita harjoitteluradalla. Sinun on saatava lupa Zip Adventure Park -puiston henkilökunnalta, jotta voit mennä köysiradoillemme. Zip Adventure Park -puiston henkilökunnan järjestämän harjoittelukäynnin jälkeen kiipeilijät ovat itse vastuussa turvallisuudestaan ja asianmukaisesta käytöksestään köysiradoilla. Lasten kanssa kulkevat aikuiset ovat vastuussa myös lasten turvallisuudesta ja asianmukaisesta käytöksestä radoilla. Heidän on lisäksi noudatettava köysiratojen kilpiä ja sääntöjä.

7. Kiipeilijöiden on riisuttava kaikki asusteet ja korut, jotka voivat juuttua varusteisiin tai pudota radoilla ollessa. Pitkähiuksisten kiipeilijöiden on pidettävä hiukset tiukasti taakse sidottuina. Kiipeilijät ovat itse vastuussa turvallisten ja mukavien vaatteiden pitämisestä.

8. Käydessään köysiradoillamme kiipeilijät voivat vaurioittaa vaatteitaan ja muuta omaisuuttaan, kuten silmälaseja ja rannekelloja. Zip Adventure Park ei ole vastuussa kiipeilijän omaisuuden vaurioitumisesta tai likaantumisesta. Kiipeilijöitä kehotetaan jättämään arvoesineet kotiin. Jos radoille tuodaan kameroita, silmälaseja ja matkapuhelimia, ne on kiinnitettävä hyvin, jotta ne eivät putoa köysiradoilla ollessa.

9. Enintään 2 henkeä saa seistä köysiradan tasolla yhdellä kertaa. Vain 1 henkilö kerrallaan saa kulkea vaijerin, joka yhdistää kaksi puuta, tai laskea loppuliu’un. Laskeutumisen jälkeen kiipeilijöiden on poistuttava välittömästi laskeutumiskohdasta. Lapsen kanssa kulkeva aikuinen saa kulkea kahden puun välisen vaijerin yhdessä lapsen kanssa. Muut kiipeilijät eivät missään nimessä saa häiritä tai estää henkilön toimintaa köysiradoilla.

10. Köysiradoilla ollessaan kiipeilijät eivät saa irrottaa turvavarusteitaan tai antaa niitä toiselle henkilölle. Valjaat saa kuitenkin irrottaa siksi aikaa, kun köysiradoilla ei olla, esimerkiksi syömisen tai WC:ssä käymisen ajaksi. Kun valjaat on kiinnitetty uudelleen, kiipeilijöiden on saatava Zip Adventure Park -puiston henkilökunnalta hyväksyntä siitä, että valjaat on kiinnitetty oikein.

11. Kiipeilijät voivat käyttää köysiratoja puistolipulla 3 tunnin ajan seikkailun alusta lukien puiston aukioloaikana. Lippu mitätöityy, kun kiipeilijä palauttaa turvavarusteet lipunmyyntipisteeseen.

12. Kiipeilijät voivat saada radalla mustelmia tai naarmuja. Myös muut onnettomuudet ovat mahdollisia, kuten kaikessa muussakin urheilussa. Zip Adventure Park ei tarjoa erillistä vakuutusta onnettomuuksien varalta. Kiipeilijöiden on itse arvioitava vakuutusturvansa ennen köysiradoilla kiipeilemistä.

13. Kiipeilijöiden luotetaan käyttävän vuokrattuja turvavarusteita vastuullisesti ja olevan vahingoittamatta köysiratojen ja valjaiden rakenteita. Kiipeilijöitä pyydetään korvaamaan vahingot, jos he vahingoittavat puiston varusteita tai radan rakennetta välinpitämättömyytensä tai tahallisen huonon käytöksen vuoksi.

14. Zip Adventure Park varaa oikeuden kieltää pääsy köysiradoille sellaisilta kiipeilijöiltä, jotka puiston henkilökunnan mielestä eivät kykene kulkemaan ratoja turvallisesti. Puiston henkilökunta saa myös poistaa kiipeilijän radalta, milloin tahansa, jos kiipeilijä on sen mielestä vaaraksi henkilökunnalle tai muiden kiipeilijöiden turvallisuudelle tai radan rakenteille.

15. Zip Adventure Park -puiston henkilökunnalla on oikeus keskeyttää kiipeilijöiden seikkailu köysiradoilla ja käskeä heitä poistumaan radalta sääolojen vuoksi. Kiipeilijöiden on lähdettävä radalta välittömästi puiston henkilökunnan ilmoituksen jälkeen.

16. Lipuista saa rahat takaisin vain, jos kiipeilijöiden on lopetettava köysiradoilla kulkeminen syistä, jotka on kuvattu edellä näiden ohjeiden kohdissa 14 ja 15.

17. Kiipeilijöiden on palautettava vuokratut turvavarusteet Zip Adventure Park -puiston lipunmyyntipisteeseen kiipeilyn lopetettuaan. Puiston turvavarusteita ei saa viedä pois puiston alueelta.