• Suomi
  • Svenska
  • English

Hitta hit

Zip Adventure Park ligger vackert beläget på Vasklot, nära centrum av Vasa. Vi finns mittemot restaurang Seglis i närheten av gästhamnen, minigolfbanan, Vasa Camping samt Tropiclandia. Här är både stadsliv, natur och skärgård nära. Vasklot skid- / löpspår finns på samma område som äventyrsparken.

Norrifrån: Kör genom Vasa centrum över bron till Vasklot. Sväng höger efter bron, därefter höger igen till Uddnäsvägen. Vik av till vänster mittemot restaurang Seglis.

Söderifrån/från hamnen: Kör in mot Vasa centrum men vik av till vänster före Vasklot bro. På Uddnäsvägen, sväng vänster mittemot restaurang Seglis.

När du nått Vasklot är vägen till parken skyltad. Du kan ta dig till parken med bil, buss, cykel eller med Lilliput-tåget.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Al8J19Bl--Q&t=19s