• Suomi
  • Svenska
  • English

SÄKERHETS REGLER

Zip Adventure Park Säkerhetsguide

Barn från 4 års ålder är välkomna att besöka våra banor, men måste hela tiden ledsagas av en vuxen. Ungdomar från 10 år får använda våra repbanor på egen hand.

Zip Adventure Park är byggt och drivs i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder (EN 15567-1:2007 och EN 15567-2:2007) och under övervakning av European Ropes Course Association (ERCA). Vår park har certi erats av ERCA som inspekterade repbanorna direkt efter att de byggdes. En ERCA-inspektör besöker banorna en gång om året för att bedöma deras skick. Dessutom utför vi själva regelbundet inspektioner av banorna, landningsplatserna och säkerhetsutrustningen för att försäkra oss om att säkerheten är på topp.

Här kan du läsa de säkerhetsriktlinjer som alla besökare på Zip Adventure Park måste följa.

1. Man måste vara minst 110 cm lång och inte väga mer än 130 kg för att få klättra. Alla klättrare måste följa längdrestriktionerna för varje repbana. För personer under 18år skall vårdnadshavare godkänna säkerhetsbestämmelserna.

2. Klättrare under 10 år måste hela tiden ledsagas en vuxen på minst 18 år. Den vuxna ansvarar för att barnet efterföljer säkerhetsriktlinjerna. En klättrare som är kortare än 130 cm måste alltid ha sällskap med en vuxen.

3. Personer som är påverkade av alkohol, droger och/eller andra substanser är förbjudna att komma in på Zip Adventure Park-området. Dessa substanser är helt och hållet förbjudna inom parkområdet. Rökning är inte heller tillåtet i parken.

4. Klättrare, med undantag för barnen, är själva ansvariga för att bedöma sina egna färdigheter, såväl som sitt fysiska och psykiska tillstånd under sitt besök i parken. Vuxna med barn är också ansvariga för att bedöma barnets färdigheter och tillstånd. Sjuka personer får inte använda våra repbanor, och vi rekommenderar inte att besöka banorna under graviditet.

5. Klättrare får tillgång till våra höga repbanor endast efter genomgången orientering och instruktioner, med tillstånd från personal på Zip Adventure Park. Alla klättrare måste vara utrustade med vår säkerhetsutrustning (sele och hjälm). På våra banor får du endast använda säkerhetsutrustning som lämnats ut av Zip Adventure Park-personal.

6. Klättrarens förmåga att använda säkerhetsutrustningen testas av våra instruktörer på en övningsbana. För att klättra i repbanorna måste du få tillstånd från Zip Adventure Park- personal. Efter övningssessionen med Zip Adventure Park-personal är klättrare personligen ansvariga för att klättra i repbanorna på ett säkert och lämpligt sätt. Vuxna med barn ansvarar även för att barnen uppför sig säkert och lämpligt på banorna. De måste också följa skyltar och regler på repbanorna.

7. Klättrare måste avlägsna alla accessoarer och smycken som riskerar fastna i utrustningen eller kan tappas från banorna. Klättrare med långt hår måste sätta upp håret ordentligt. Klättrare är personligen ansvariga för att bära säkra och oömma kläder.

8. Under sitt besök på våra höga repbanor kan klättrare skada sina kläder eller annan egendom, t.ex. glasögon och klockor. Zip Adventure Park kan inte hållas ansvariga för skada eller äckar på klättrarens egendom. Klättrare rekommenderas lämna värdefulla tillhörigheter hemma. Om du tar med dig kameror, glasögon och mobiltelefon på banorna måste de fästas ordentligt för att inte riskera att du tappar dem från repbanorna.

9. Högst 2 personer får stå på en plattform på repbanan samtidigt. Bara 1 person åt gången får korsa linan mellan två träd. Efter att ha åkt på kanan måste klättraren omedelbart lämna landningsplatsen. Vuxna i sällskap med barn får korsa linan mellan två träd tillsammans med barnet. Andra klättrare är strängt förbjudna att störa eller hindra någon annans aktiviteter på repbanorna.

10. Under tiden på repbanorna är det strängt förbjudet att avlägsna sin säkerhetsutrustning eller ge den till någon annan. Det är dock tillåtet att avlägsna klätterselen när man inte är på repbanorna, t.ex. medan man äter eller besöker toaletten. Efter att ha tagit på sig selen igen måste klättraren kontrolleras av Zip Adventure Park-personal så att den sitter rätt. 11. Parkbiljetten ger klättraren tillgång till repbanorna i 3 timmar från äventyrets början, under parkens öppettider. Biljetten slutar gälla när klättraren återlämnar säkerhetsutrustningen till biljettkontoret.

12. Klättrare kan få blåmärken eller skrapsår på banan. Andra olyckshändelser är också möjliga, som för vilken annan sportaktivitet som helst. Zip Adventure Park tillhandahåller inte någon separat olycksfallsförsäkring. Klättrare bör individuellt kontrollera sin egen försäkring före klättring i våra repbanor.

13. Klättrare förväntas använda den utlånade säkerhetsutrustningen ansvarsfullt och inte skada konstruktionen på repbanorna eller säkerhetsselen. Om parkutrustning eller banornas konstruktion skulle skadas genom en klättrares vårdslöshet eller medvetet onda uppsåt kommer klättraren att få kompensera skadorna.

14. Zp Adventure Park förbehåller sig rätten att förbjuda tillgång till repbanorna för klättrare som parkpersonalen anser oförmögen att navigera banorna på ett säkert sätt. Parkpersonalen har också rätt att avvisa klättrare från banan när som helst om de uppfattar att klättraren utgör en fara för hans/hennes egen eller andra klättrares säkerhet såväl som för banans konstruktion.

15. Zip Adventure Park-personal har rätt att avbryta klättrarnas äventyr i repbanorna och beordra dem att lämna banorna på grund av väderförhållanden. Klättrare måste lämna banan omedelbart vid tillsägelse från personalen.

16. Biljetter återbetalas endast i de fall där klättrare avbrutits från klättring i repbanorna av anledningar som beskrivs i paragrafer 14 och 15 i dessa riktlinjer.

17. Klättrare måste återlämna den utlånade säkerhetsutrustningen till biljettkontoret på Zip Adventure Park efter klättringen är slutförd. Säkerhetsutrustning som tillhör parken får inte lämna parkområdet.